WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK)

Warmtekrachtkoppeling, ook wel WKK genoemd, is het gelijktijdig genereren van elektriciteit en nuttige warmte tijdens een enkel proces.  Een WKK-machine bevat een hoofdaandrijver, zoals een zuigermotor of stoomturbine, die een elektrische generator aandrijft. Hier is een systeem aan gekoppeld om de warmte op te vangen die als bijproduct van dit proces ontstaat.  

WKK vangt deze afvalwarmte op en verhoogt hiermee de brandstofzuinigheid aanzienlijk door de verliezen die bij de productie van elektriciteit horen drastisch te verlagen.  WKK is in allerlei afmetingen beschikbaar voor allerlei toepassingen met verschillende brandstoffen.  De teruggewonnen warmte wordt meestal gebruikt als onderdeel van industriële processen, warm water, ruimteverwarming of koeling.

Een conventionele energiecentrale verliest gewoonlijk tot tweederde van de invoerenergie als warmteverlies uit de centrale en transmissieverlies uit het net.  WKK gebruikt de beschikbare energie volledig door de warmte terug te winnen en transmissie over lange afstanden te vermijden.

De WKK-technologie heeft een bewezen werking en wordt over de hele wereld erkend als een uiterst efficiënt alternatief voor de conventionele manieren van het opwekken van stroom en warmte. WKK wordt sterk ondersteund door de overheid van het VK en veel lidstaten van de Europese unie, die de technologie zien als de oplossing voor het behalen van de steeds strengere doelen op het gebied van CO2-vermindering en de groeiende behoefte aan elektriciteit. WKK is buiten het beperken van het gebruik een van de meest effectieve en praktische manieren om koolstofuitstoot te verlagen.

WKK-eenheden zijn over het algemeen zodanig gedimensioneerd dat de beschikbare warmte-uitvoer volledig wordt gebruikt. En aangezien warmte niet over lange afstanden kan worden getransporteerd zonder significant energieverlies, staan de WKK-eenheden op de plaats van gebruik. In tegenstelling tot conventionele gecentraliseerde elektriciteitscentrales, geeft WKK dus geen transmissieverliezen door het net, wat de zuinigheid verder vergroot.

Micro-WKK (m-CHP) is de applicatie van WKK op de schaal van commerciële gebouwen en woningen met een elektrische uitvoer tot 50 kWe.  Een typisch M-CHP-systeem heeft een kleine automotor op aardgas die rechtstreeks is aangesloten op een generator om elektriciteit te genereren.  Uit het proces wordt warmte teruggewonnen via een reeks warmtewisselaars voor de motorkoeling en uitlaatgassen. Deze warmte wordt via leidingen naar een buffervat met een toepasselijke grootte gestuurd, waar het wordt gebruikt als warmtebron voor de waterverwarming of klimaatregeling van een gebouw.

Ideale toepassingen voor m-CHP

 

 • Scholen
 • Sport- en recreatiecentra
 • Swembaden
 • Hotels
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorgingstehuizen
 • Stadsverwarming
 • Appartementencomplexen
 • Studentenhuisvesting
 •  

Wilt u meer weten?

  E-mailadres*
  Telefoonnummer
  Onderwerp
  Jouw bericht*